CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985716
Đang truy cập:115
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:123
Hồ sơ số:399
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch phát triển và biên chế năm học 2011 - 2012
Tờ số:7
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:18/5/2011
Tác giả:Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Dạy nghề huyện Can Lộc
Trích yếu nội dung:V/v: Bản dự kiến kế hoạch phát triển và biên chế năm học 2011 - 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: