CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12422643
Đang truy cập:86
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:61
Hồ sơ số:263
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định UBND tỉnh tháng 10 (tập 1) - Năm 1999
Tờ số:9
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2071 QĐ/UB
Ngày ban hành:04/10/1999
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: PDTKTC và DTCT mở rộng quốc lộ 8A, vỉa hè, điện chiếu sáng đoạn qua thị trấn Tây Sơn (từ Km 52 - Km 54+ 510)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giao thông - Vận tải

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: