CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12435953
Đang truy cập:185
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:61
Hồ sơ số:263
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định UBND tỉnh tháng 10 (tập 1) - Năm 1999
Tờ số:11
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2072 QĐ/UB
Ngày ban hành:04/10/1999
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chi định đơn vị nhân thầu thi công các hạng mục các đường dây ngầm điện thoại và vi tính nhà làm việc các phòng ban Tỉnh uỷ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: