CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064310
Đang truy cập:211
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:22
Hồ sơ số:65
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu văn bản đi tháng 5 năm 2006 (Từ số 488 - 634)
Tờ số:18
Số lượng tờ:16
Phí khai thác (VNĐ):16.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:457 /GD-ĐT-VP
Ngày ban hành:28/4/2006
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chuẩn bị dạy môn tin học từ năm 2006-2007
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: