CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428093
Đang truy cập:104
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:121
Hồ sơ số:385
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết năm học của các trường THPT huyện Can Lộc năm học 2013 - 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:20
Phí khai thác (VNĐ):20.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:76 BC-DLCL
Ngày ban hành:01/5/2014
Tác giả:Trường THPT Dân lập Can Lộc
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: