CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433089
Đang truy cập:243
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:117
Hồ sơ số:377
Trích yếu hồ sơ:Thành lập các trường THPT thuộc Sở năm 2001 - 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:42 /KHTC
Ngày ban hành:01/2/2001
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập trường THPT Mai Thúc Loan - Thạch Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: