CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438535
Đang truy cập:288
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:116
Hồ sơ số:371
Trích yếu hồ sơ:Biên bản kiểm tra rà soát, đánh giá các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của huyện Vũ Quang năm học 2013 - 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu:12 /BC-PGD&ĐT
Ngày ban hành:10/1/2014
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang
Trích yếu nội dung:Tổng hợp kết quả rà soát trường TH đạt chuẩn QG, phòng GD - ĐT huyện Vũ Quang
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: