CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13018621
Đang truy cập:127
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:120
Hồ sơ số:383
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết của các trường THPT năm học 2012 - 2013 (Tập 2)
Tờ số:248
Số lượng tờ:26
Phí khai thác (VNĐ):26.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:46 /BC-LHT2
Ngày ban hành:27/5/2013
Tác giả:Trường THPT Lê Hữu Trác 2
Trích yếu nội dung:V/v: BC tổng kết (năm học 2012-2013).\.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: