CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10963292
Đang truy cập:167
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:38
Hồ sơ số:185
Trích yếu hồ sơ:Chỉ thị của UBND tỉnh - Năm 1996
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01 CT/UB-VX
Ngày ban hành:12/1/1996
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và đẩy mạnh bại trừ tệ nạn xã hội theo tinh thần Nghị Định 87/CP, 88/CP và chỉ thị 814 /TTg
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Văn hóa, Văn nghệ, TDTT, Lễ, Tết, Du lịch, Di tích

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: