CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438797
Đang truy cập:291
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:118
Hồ sơ số:379
Trích yếu hồ sơ:Phổ cập giáo dục bậc trung học năm 2008 - 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:21 /BC-UBND
Ngày ban hành:01/4/2008
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:BC sơ kết 2 năm thực hiện phổ cập Giáo dục trung học và phương hướng nhiệm vụ 2008 - 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: