CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358018
Đang truy cập:58
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:67
Hồ sơ số:201
Trích yếu hồ sơ:Hợp đồng giáo viên giảng dạy năm 2000
Tờ số:2
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Hợp đồng
Số - ký hiệu:02 /HĐ-GV
Ngày ban hành:09/10/2000
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Hợp đồng giáo viên giảng dạy cho ông (bà) Nguyễn Công An, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Kỳ Quyết, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Thanh Huyền năm học 2000-2001 tại Trường PTTH Nguyễn Huệ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: