CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12993509
Đang truy cập:144
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:67
Hồ sơ số:201
Trích yếu hồ sơ:Hợp đồng giáo viên giảng dạy năm 2000
Tờ số:9
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Hợp đồng
Số - ký hiệu:08 /HĐ-GV
Ngày ban hành:09/10/2000
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Hợp đồng giáo viên giảng dạy cho ông (bà) Tống Thành Đông, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Thị Hải Lý năm học 2000-2001 tại Trường PTTH Nghèn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: