CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12453072
Đang truy cập:168
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:117
Hồ sơ số:299
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo thống kê y tế quận, huyện năm 2009
Tờ số:1
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:31/12/2009
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo thống kê y tế quận, huyện của TTYTDP Đức Thọ năm 2009
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: