CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13695567
Đang truy cập:327
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:117
Hồ sơ số:300
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2006 - 2010, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 - 2015
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:09/6/2010
Tác giả:
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2006-2010, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011-2015 của Bệnh viện đa khoa Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: