CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064173
Đang truy cập:202
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:121
Hồ sơ số:309
Trích yếu hồ sơ:Biên bản kiểm tra, công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2004
Tờ số:357
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:17/1/2005
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Biên bản kiểm tra công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2004: TTYT huyện Hương Sơn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: