CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13062884
Đang truy cập:80
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:23
Hồ sơ số:72
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định tháng 1 năm 2011 (Từ số 01 - 112)
Tờ số:17
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:Nghị quyết
Số - ký hiệu:06b /QĐ-SYT
Ngày ban hành:12/1/2011
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt dự toán các hạng mục bổ sung công trình: BV lao và bệnh phổi Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: