CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11342866
Đang truy cập:101
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:120
Hồ sơ số:307
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ kiểm tra công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2003
Tờ số:1
Số lượng tờ:65
Phí khai thác (VNĐ):65.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:19/2/2004
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Hồ sơ xin phê duyệt công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia năm 2003
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: