CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:11375610
Đang truy cập:667
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:122
Hồ sơ số:311
Trích yếu hồ sơ:Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2005 (Tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:93
Phí khai thác (VNĐ):93.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/3/2006
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra công nhận trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2005: Huyện Can Lộc,Tỉnh hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: