CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13342552
Đang truy cập:148
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:124
Hồ sơ số:316
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ tổng hợp kết quả kiểm tra đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã năm 2008
Tờ số:194
Số lượng tờ:14
Phí khai thác (VNĐ):14.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:14/7/2009
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Biên bản tổng hợp kết quả kiểm tra đề nghị công nhận đạt TCQG về y tế xã năm 2008 của Thị Xã Hồng Lĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng: 
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: