CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428488
Đang truy cập:107
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:125
Hồ sơ số:317
Trích yếu hồ sơ:Đề án đầu từ xây dựng, nâng cấp các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia năm 2010
Tờ số:11
Số lượng tờ:23
Phí khai thác (VNĐ):23.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:22/1/2010
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: Đề án đầu tư xây dựng trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia: Xã Đức Đồng Huyện Đức Thọ - Tĩnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:CN-Đầu tư

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: