CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12408968
Đang truy cập:289
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:125
Hồ sơ số:319
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo đánh giá thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001 - 2010, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2011 - 2020
Tờ số:1
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:28/6/2011
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: BC KQ XD CQG y tế xã giai đoạn 2001-2010, KH XD CQG y tế xã theo chuẩn mới GĐ 2011-2020: UBND huyện Can Lộc
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: