CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465438
Đang truy cập:82
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:126
Hồ sơ số:320
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012 (Tập 1)
Tờ số:1
Số lượng tờ:23
Phí khai thác (VNĐ):23.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/1/2013
Tác giả:Tổ Thư ký
Trích yếu nội dung:V/v: chuyển đổi trường mầm non bán công thành trường mầm non công lập:Tổng hợp rà soát, đánh giá và thẩm định hồ sơ xét đề nghị công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: