CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433409
Đang truy cập:201
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:87
Hồ sơ số:223
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch hoạt động các mục tiêu chương trình y tế quốc gia và các chương trình mục tiêu năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:67
Phí khai thác (VNĐ):67.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:14/8/2001
Tác giả:
Trích yếu nội dung:V/v: KH hoạt động các mục tiêu của chương trình y tế quốc gia và các chương mục tiêu năm 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: