CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13355823
Đang truy cập:56
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:130
Hồ sơ số:330
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề Y năm 1997
Tờ số:59
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/3/1997
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Giấy chứng nhận tiêu chuẩn hành nghề y cho ông/bà: Nguyễn Xuân Tùy - Địa chỉ hành nghề: Ki ốt hiệu thuốc Cẩm Xuyên, Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: