CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13704386
Đang truy cập:468
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:135
Hồ sơ số:341
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề Y năm 2006 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:15
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:06/3/2006
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Giấy chứng nhận tiêu chuẩn hành nghề y cho ông/bà: Trần Quốc Dũng - Địa chỉ hành nghề: Khách sạn Hoàng Đô, số 103, đường Vũ Quang, thị xã Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: