CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13017873
Đang truy cập:133
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:140
Hồ sơ số:353
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bệnh án điều trị bệnh nhân năm 2012
Tờ số:17
Số lượng tờ:44
Phí khai thác (VNĐ):44.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:473 /SLĐTB&XH
Ngày ban hành:28/6/2012
Tác giả:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Kiểm tra hồ sơ bệnh tật
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: