CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12064603
Đang truy cập:109
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:110
Hồ sơ số:281
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch công tác y tế năm 2002
Tờ số:8
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/8/2001
Tác giả:
Trích yếu nội dung:Kế hoạch công tác y tế Trung tâm y tế Hồng Lĩnh năm 2002
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: