CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13022659
Đang truy cập:111
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Y tế
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Y tế
Mục lục hồ sơ:MLHS 04
Hộp số:140
Hồ sơ số:355
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi của phòng Nghiệp vụ Y về việc quản lý hành nghề tư nhân năm 2001 - 2006
Tờ số:5
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:83 /SYT-NVY
Ngày ban hành:06/3/2001
Tác giả:Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kế hoạch triển khai kiểm tra hành nghề y dược tư nhân và các dịch vụ vật lý trị liệu trên địa bàn Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Y tế - DSKHHGĐ - BMTE - Phòng chống dịch bệnh

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: