CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13754662
Đang truy cập:285
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến của UBND Thành phố Hà Tĩnh năm 2007
Tờ số:3
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:03 /TTr-UBND
Ngày ban hành:04/1/2007
Tác giả:UBND thị xã Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến của các phường, xã có kèm danh sách
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: