CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13004584
Đang truy cập:134
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:3
Trích yếu hồ sơ:Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến của UBND Thành phố Hà Tĩnh năm 2007
Tờ số:12
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:227 TTr-UBND
Ngày ban hành:13/12/2007
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị xét duyệt khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp cho 200 cá nhân, 5 gia đình; chống Mỹ cho 128 cá nhân và 41 gia đình có danh sách kèm theo
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: