CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12464981
Đang truy cập:147
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:4
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tham mưu về việc khen thưởng của cá nhân, tập thể trong các phong trào năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:84
Phí khai thác (VNĐ):84.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:01
Ngày ban hành:23/4/2007
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Tập quyết định tham mưu về việc khen thưởng của cá nhân, tập thể trong các phong trào năm 2007
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: