CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12465671
Đang truy cập:85
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Quyết định tham mưu về việc nâng lương, vượt khung cho cán bộ công chức, viên chức năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:270
Phí khai thác (VNĐ):270.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:30/1/2007
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Tập quyết định tham mưu về việc nâng lương, nâng phụ cấp vượt khung cho cán bộ công chức, viên chức
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: