CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942901
Đang truy cập:332
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi năm 2002, 2005, 2007, 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:13/6/2002
Tác giả:Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trích yếu nội dung:V/v: Đánh giá công tác quản lý Tài chính - Ngân sách Phường, Xã trong thời gian qua - Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành Ngân sách phường xã trong thời gian tới
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy:Bản chính
Tình trạng vật lý:Nguyên vẹn
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: