CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13749985
Đang truy cập:89
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:2
Hồ sơ số:12
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xét tuyển công chức năm 2008
Tờ số:14
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:617/2008 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/6/2008
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Ban hành quy chế xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Hà Tĩnh năm 2008
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: