CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700590
Đang truy cập:105
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:13
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo công tác tổ chức nhà nước khối trường học năm 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:26/7/2008
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Báo cáo kế hoạch công tác tổ chức cán bộ năm học 2009 - 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: