CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358095
Đang truy cập:71
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:3
Hồ sơ số:18
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ xét tuyển viên chức Ban quản lý nghĩa trang và dịch vụ tang lễ năm 2009
Tờ số:45
Số lượng tờ:19
Phí khai thác (VNĐ):19.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1654 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2009
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Tuyển dụng và bố trí viên chức Nguyễn Thị Thanh Tâm đến nhận công tác tại BQL nghĩa trang và dịch vụ tang lễ thành phố
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: