CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13050020
Đang truy cập:161
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:4
Hồ sơ số:23
Trích yếu hồ sơ:Văn bản đi của Phòng nội vụ năm 2010
Tờ số:9
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:03 /NV
Ngày ban hành:11/3/2010
Tác giả:Phòng Nội Vụ
Trích yếu nội dung:V/v: Đăng ký bồi dưỡng ngoại ngữ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: