CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700592
Đang truy cập:105
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:29
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại đơn vị, cán bộ công chức cấp xã năm 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:1675 /UBND-NV
Ngày ban hành:20/12/2010
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức cấp xã năm 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: