CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10962328
Đang truy cập:168
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:5
Hồ sơ số:30
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ thành lập câu lạc bộ Đái tháo đường Thành phố Hà Tĩnh năm 2010
Tờ số:34
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:512 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/4/2011
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt điều lệ câu lạc bộ Đái tháo đường TP Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: