CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10712770
Đang truy cập:166
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:38
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị cấp xã năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:34
Phí khai thác (VNĐ):102.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:157 /BC-UBND
Ngày ban hành:27/12/2011
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại các đơn vị cấp xã năm 2011
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: