CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700602
Đang truy cập:106
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:39
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với giáo viên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):30.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:2548 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/11/2011
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập tổ thẩm định thâm niên đối với giáo viên theo nghị định số 54/2011/NĐ-CP
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: