CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700623
Đang truy cập:102
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:40
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Chuyển đổi trường Mầm non bán công sang trường Mầm non công lập năm 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:40
Phí khai thác (VNĐ):120.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/3/2011
Tác giả:Trường MN bán công Thạch Trung
Trích yếu nội dung:Hồ sơ chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập của trường mầm non bán công Thạch Trung
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: