CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9942281
Đang truy cập:287
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:29
Trích yếu hồ sơ:Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học, ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:24/11/2011
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo tình hình thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học - Ngoại ngữ" năm 2011, kế hoạch triển khai đề án năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: