CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428377
Đang truy cập:105
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:29
Trích yếu hồ sơ:Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học, ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2013
Tờ số:6
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Đề án
Số - ký hiệu:139 /BC-UBND
Ngày ban hành:15/12/2011
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học Tin học - Ngoại ngữ"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: