CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13750084
Đang truy cập:111
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:7
Hồ sơ số:41
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin của các phường, xã
Tờ số:35
Số lượng tờ:38
Phí khai thác (VNĐ):38.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:2483 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/11/2011
Tác giả:UBND thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cho phép thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam /dioxin xã Thạch Đồng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: