CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700918
Đang truy cập:105
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông phòng Nội vụ thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:49
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ Đề nghị hết thời gian tập sự và cho hưởng 100% bậc 1 của ngạch Giáo dục - Đào tạo
Tờ số:1
Số lượng tờ:216
Phí khai thác (VNĐ):648.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:35 /TTMN
Ngày ban hành:13/12/2011
Tác giả:Trường Mầm non I
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị công nhận hết thời gian tập sự và cho hưởng ngạch 100% bậc 1 của ngạch giáo dục đối với Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Minh, Nguyễn Thị Hồng, Phan Thị Toàn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: