CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10700589
Đang truy cập:105
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:1
Trích yếu hồ sơ:Văn bản tham mưu của Phòng nội vụ năm 1990, năm 1993 - 1996
Tờ số:1
Số lượng tờ:42
Phí khai thác (VNĐ):126.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:329 QĐ
Ngày ban hành:15/9/1990
Tác giả:UBND thị xã Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Tập văn bản tham mưu (Năm 1990, 1993, 1994,1995,1996)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: