CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12428325
Đang truy cập:78
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:5
Trích yếu hồ sơ:Danh sách đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của các đơn vị năm 1998
Tờ số:1
Số lượng tờ:18
Phí khai thác (VNĐ):18.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:26/12/1998
Tác giả:UBND thị xã Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: