CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12004400
Đang truy cập:162
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Nội vụ thị xã Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:1
Hồ sơ số:6
Trích yếu hồ sơ:Hồ sơ cho phép xây dựng cung Thánh đường nhà thờ họ Hạnh Đức, phòng học giáo lý, tu sửa phòng sinh hoạt của xứ thuộc xã Thạch Trung năm 1998
Tờ số:1
Số lượng tờ:59
Phí khai thác (VNĐ):59.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:159 /QĐ.UB
Ngày ban hành:26/9/1998
Tác giả:UBND thị xã Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Hố sơ cho phép xây dựng cung thành đường nhà thờ họ Hạnh Đức, phòng học giáo lý, tu sữa phòng sinh hoạt của xứ thuộc Xã Thạch Trung
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tôn giáo - Dân tộc

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: