CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:9875498
Đang truy cập:147
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Phòng Tài chính - Kế hoạch Tp Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Phòng Kế hoạch tài chính thành phố Hà Tĩnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:9
Hồ sơ số:34
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Văn bản đi năm 2012
Tờ số:1
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:09/3/2012
Tác giả:
Trích yếu nội dung:Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2011 của đơn vị Ban dịch vụ tang lễ và quản lý nghĩa trang thành phố Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: